Pravno svetovanje

Storitev pravnega svetovanja obsega popolno podporo samostojnim podjetnikom in gospodarskim družbam na vseh pravnih področjih, zlasti pa na področjih gospodarskega, insolventnega, izvršilnega in delovnega prava. Storitve pravnega svetovanja se opravljajo na podlagi predhodnega dogovora s stranko.
Svetovanje in priprava različnih vrst pogodb tako za podjetja kot tudi za posameznike.

Delovnopravno svetovanje

  • ažurno spremljanje zakonodaje in sodne prakse s področja delovnega prava,
  • priprava pogodb o zaposlitvi in drugih oblik dela,
  • izdelava internih aktov in pravilnikov,
  • izvedba postopkov zaposlitev oziroma postopkov odpuščanja zaposlenih,
  • komunikacija s sindikati,
  • zastopanje v delovnopravnih sodnih postopkih,
  • zastopanje v primeru inšpekcijskega nadzora s področja dela.

Potrebujete kvaliteten in zanesljiv računovodski servis, prevod ali pa načrtujete dogodek?

Povpraševanje