09/02/2012
Izdelava vseh vrst poročil in izkazov v italijanskem in angleškem jeziku.
05/02/2012
Dopolnjujemo svojo ponudbo s prevajanjem vseh vrst tekstov iz in v španski...

Računovodske storitve

 
Ponudba računovodskih storitev:

  • Glavna knjiga
  • Obračun plač
  • Obračun DDV
  • Obračun amortizacije osnovnih sredstev
  • Izdelava medletnih obračunov
  • Zakonsko predpisano statistično poročanje
  • Letna poročila za gospodarske družbe
  • Davčni obračun, izkaz poslovnega izida in bilanca stanja za s.p.
  • Poslovni in finančni načrti
  • Davčno svetovanje